نویسنده = جمال محمد ولی سامانی
تعداد مقالات: 3
1. مدل بهینه بار آلاینده در رودخانه کارون با تحلیل خسارت بارگذاری آلودگی

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 330-344

بهمن فکوری؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری


2. کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP) در اولویت بندی ساختگاه های پرورش میگو

دوره 6، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 46-56

جمال محمد ولی سامانی؛ مجید دلاور