کلیدواژه‌ها = GIS
بررسی وضعیت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی دشت ابهر و تعیین حداکثر عمق کف شکنی چاه‌ها

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 33-46

عبدالمجید نوری؛ حامد سرورام؛ هومن اسحاقی شربیانی؛ محمد حسین نوری قیداری؛ فرناز قاسمی


استفاده از مدل های Fuzzy logic و AHP برای اصلاح مدل GALDIT در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 314-326

مژگان بردبار؛ امین رضا نشاط؛ سامان جوادی


معرفی یک آبنمود واحد ژئومورفولوژیکی بر پایه مخازن خطی آبشاری در محیط GIS

دوره 4، شماره 3، دی 1387، صفحه 38-46

وحید نورانی؛ محمدتقی اعلمی؛ هادی دل‌افروز؛ وحید سپهری