کلیدواژه‌ها = الگوی کشت
بررسی اثرات توسعه بازار آب بر الگوی کشت انتخابی کشاورزان در شبکه آبیاری سبلان، اردبیل

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 323-333

امین کانونی؛ یوسف حسنی؛ کریم قرائی؛ اسدالله دیندار


بهینه‌سازی تبادل آب مجازی در شرایط مختلف کشش قیمتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 107-123

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ میرمحمد آزاد خراسانی؛ محمود اولاد قره گوز؛ علی محمدی


مدیریت بهینه در مصرف آب و الگوی کشت با تاکید بر راهبرد کم آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 1-14

محمد علی اسعدی؛ صادق خلیلیان؛ سید حبیب‌الله موسوی


اثرات سهمیه‌بندی آب آبیاری بر الگوی کشت و سود ناخالص زارعین در منطقه آمل

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 166-179

کامران میرزایی؛ محمود احمدپور برازجانی