موضوعات = مدیریت منابع آب
مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

هاشم درخشان؛ آمنه میان آبادی؛ ابوالفضل مساعدی؛ کامران داوری


شناسایی و تحلیل تماتیک موانع سازگاری سیستم منابع آب با تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه قرنقو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

فهمیده قربانی؛ داود بهبودی؛ مهدی ضرغامی


شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (مطالعه موردی: حوضه آبریز طشک-بختگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

حامد مازندرانی زاده؛ محمد فلاح کلاکی؛ اصغر عزیزیان


شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تشدید سیلاب و خسارت ناشی از آن در رخداد سیل فروردین 1398 در حوضه ‌آبریز کرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

نوشدخت بیات افشاری؛ شکوفه خوجه؛ محمد دانش یزدی


اثر پذیرش الگوی کم آبیاری در سطح مزارع دشت اردلان با تأکید بر مدیریت پایدار منابع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

ابوذر پرهیزکاری


ارزیابی مدل‌های پیشرفته یادگیری ماشین در پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

محمدرضا جلالی؛ رسول حاجیان؛ رضا مستوری


راهکارهای حفاظت از منابع آب در بخش کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 61-71

کریم نادری مهدیی؛ نسرین جلیلیان؛ فاطمه سپهوند


تأثیر تحولات جمعیتی بر امنیت آبی و امنیت غذایی در ایران

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 122-145

زهرا سلطانی؛ علی باقری؛ محمد جلال عباسی شوازی


ارزیابی حکمرانی ریسک سیل در استان گلستان در رویدادهای سیل سال 1398-1397

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 145-165

حسین شاکری رستمی؛ علی باقری؛ امیر سعدالدین


ارزیابی تاب‌آوری طرح‌های مدیریت منابع آب در سطح حوضه‌ آبریز بر پایه ویژگی‌های گروداران

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 180-207

مسعود بهبودیان؛ رضا کراچیان؛ نجمه مهجوری مجد


مواجهه با عدم‌قطعیت در مدیریت سیستم‌های آبی

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 378-397

بهاور دیلمی؛ حجت میان آبادی؛ امینه قربانی


نقش هنجارهای اخلاقی در مدیریت مشارکتی منابع آب محدوده توشن استان گلستان

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-16

بهناز یازرلو؛ علی شهیدی؛ محمدرضا فرزانه


کاربست رویکرد شاخص‌محور در ارزیابی امنیت آبی حوضه دریاچه ارومیه

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 100-113

ثمین جباری قره باغ؛ حسین رضایی؛ علی باقری


ارزیابی مدل‌های هوش مصنوعی مبتنی بر درخت به منظور پیش‌بینی خطر سیل در بستر GIS

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 174-189

سید احمد اسلامی نژاد؛ مبین افتخاری؛ سعید محمودی زاده؛ محمد اکبری؛ علی حاجی الیاسی