دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ویژه نامه دریاچه ارومیه

بررسی کارایی روش های مختلف برآورد تبخیر با بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای در سطح آب شور (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

رامین قهرمان؛ مجید رحیم زادگان


ارزیابی مدل‌های پیشرفته یادگیری ماشین در پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

رسول حاجیان؛ محمدرضا جلالی؛ رضا مستوری


سنجش نوآورانه شاخص فقر آبی بر پایه مدل های ریاضی-تحلیلی مؤثر و داده‌محور در استان آذربایجان غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

رضا سبحانی؛ علیرضا عمادی؛ رامین فضل اولی؛ سروین زمان زاد قویدل


ویژه نامه تخصصی آب زیرزمینی

مروری بر تکامل مفاهیم آبدهی آبخوان و نقش این مفاهیم در مدیریت آب‌زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

هاشم درخشان؛ آمنه میان آبادی؛ ابوالفضل مساعدی؛ کامران داوری


بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت بستان آباد از نظر شرب با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

اصغر اصغری مقدم؛ شهلا سلطانی؛ جلال شیری


بازتخصیص منابع آبخوان مشترک میان ذی‌نفعان بر مبنای نظریه ورشکستگی؛ مطالعه موردی: آبخوان نیشابور-سبزوار-عطائیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

احسان بهرامی جوین؛ رضا جاویدی صباغیان؛ محمد علی طلوعی ویرانی؛ بردیا روغنی؛ محمد فرشته پور


مقاله پژوهشی

شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (مطالعه موردی: حوضه آبریز طشک-بختگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

حامد مازندرانی زاده؛ محمد فلاح کلاکی؛ اصغر عزیزیان


تحلیل تغییرات بلندمدت الگوی بارش در استان خوزستان: درس آموخته‌های سیل فروردین 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

نوشدخت بیات افشاری؛ محمد دانش یزدی


برآورد تبخیرتعرق واقعی در مقیاس محلی با استفاده از مدل SSEBop

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

ایمان رئیسی دهکردی؛ سمیه سیما؛ نعمت اله کریمی


تحلیل روابط بین گروداران و تحلیل تعارض‌ با استفاده از رویکرد درخت تعارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

محمد جواد امامی اسکاردی؛ غلامرضا شوبیری؛ رضا کراچیان


ارزیابی شیوه‌های کاهش تبخیر در سطوح آزمایشگاهی از طریق روش‌های ترکیبی توپ‌های شناور و مونولایر (مطالعه ی موردی شهر خرم آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

صدیقه ابراهیمیان؛ ناصر طهماسبی پور؛ حسین زینی وند


امکانسنجی فنی و اقتصادی اجرای سیستم استحصال آب باران برای تولید آب شرب بسته بندی شده در شرایط تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ زهرا باقری


مقایسه ترکیبات باندی بهنیه جهت برآورد پارامتر کدورت آب در دریاچه‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل-2 و لندست-8 (مطالعه موردی: مخازن چاه‌نیمه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

اشکان نوری؛ سیدحسین مهاجری؛ مجتبی مهرآیین؛ امیر صمدی


استفاده از سامانه گوگل ارث انجین در پایش و تحلیل روند سری زمانی خشکسالی هیدرولوژیکی به ازای شاخص SWSI در زیرحوضه های غرب دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

رامین قربانزاده؛ ناهید میرحاجی؛ حسین رضایی


ارزیابی مصرف آب بخش کشاورزی و تاثیر افزایش ضریب خودکفایی محصولات زراعی بر بیلان منفی آب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

فاطمه میرزایی ندوشن؛ سعید مرید؛ حسین دهقانی سانیج


یادداشت فنی (5 صفحه)

احیای رودخانه زاینده‌رود: واکاوی فرصت‌های باقیمانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

علی یوسفی