دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل روش‌های مجدد بکارگیری پساب خانگی برای مصارف کشاورزی/ آبیاری محصولات زراغی با استفاده از مدل تلفیقی SWOT-QSPM، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1400

سید احمد نوربخش؛ حسین حسن پور درویشی؛ حسین ابراهیمی


2. تأثیر دما بر برآورد جریان خروجی از حوضه آبریز توسط شبکه‌های عصبی پرسپترون و کانولوشنی همراه با تحلیل موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

ایمان نادری راد؛ محسن سعادت؛ آوید آوخ؛ میلاد مهرپرور


3. برآورد اجزای بیلان منابع آب و تحلیل تغییرات آن با رویکرد مدلسازی و سنجش ‌از دور (محدوده مطالعاتی هشتگرد، استان البرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

محمد بابایی؛ داود محمودزاده؛ حامد کتابچی؛ توفیق سعدی


4. تحلیل گفتمان حاکم بر مدیریت منابع آب در اسناد بالادستی (بازه زمانی: 1357-1367)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

اکبر زارع شاه آبادی؛ لیلی بنیاد


5. بررسی تاثیر اصلاح اریبی بر بهبود کیفی داده‌های بارش ریز مقیاس سازی شده NEX-GDDP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

وحید قلمی؛ بهرام ثقفیان؛ طیب رضییی


6. تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیل در غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

وحید چیت‌ساز؛ پوریا محیط اصفهانی


7. اثر کاربرد طرحواره های پرمایش همرفت و تفکیک های مکانی مختلف بر عملکرد مدل RegCM در شبیه سازی بارش، دما و تبخیر و تعرق واقعی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

کامیار خادمی؛ سمیه حجابی؛ مجید منتصری


8. بررسی مکانی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر مصرف آب در شهر شبستر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

مهدی رضازاده؛ سعید نیازمردی؛ منصوره صدری کیا


9. شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌ها در آب شیرین‌کن‌های رطوبت‌زن-رطوبت‌زدا (HDH) با رویکرد دیمتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

هادی زمان ثانی؛ علیرضا شهرکی


10. ارزیابی حکمرانی ریسک سیل در استان گلستان در رویدادهای سیل سال 1398-1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

حسین شاکری رستمی؛ علی باقری؛ امیر سعدالدین


11. ارزیابی تاثیر خشکسالی‌ هواشناسی بر آبهای زیرزمینی آبخوان کوهدشت در استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

رضا چمن‌پیرا


12. ارزیابی تاب‌آوری طرح‌های مدیریت منابع آب در سطح حوضه‌ آبریز بر پایه ویژگی‌های گروداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

مسعود بهبودیان؛ رضا کراچیان؛ نجمه مهجوری مجد


13. کاهش اثر ناهمواریانسی در محاسبه‌ی میانگین بارش سالانه ایران؛ بخش دوم:مقیاس مکانی حوزه‌ی آبخیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

ساجده صفی‌خوانی؛ ارشک حلی‌ساز


14. پایش فرونشست زمین با تحلیل سری زمانی پراکنش گرهای دائمی و تغییرات تراز آب زیرزمینی؛ (مطالعه موردی دشت سراب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

منصوره صدری کیا