تحلیل روش‌های مجدد بکارگیری پساب خانگی برای مصارف کشاورزی/ آبیاری محصولات زراغی با استفاده از مدل تلفیقی SWOT-QSPM، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری علوم و مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس،تهران،ایران

چکیده

فاضلاب تولیدشده از مصارف خانگی مانند استحمام و لباسشویی، روشویی و حتی ظرفشویی را با نام آب خاکستری و فاضلاب تولیدشده از توالت‌ها را آب سیاه می‌نامند. در خیلی از سامانه‌های مورد استفاده در دنیا، آب خاکستری با آب سیاه ترکیب شده و توسط سیستم فاضلاب شهری دفع می‌گردد؛ درحالیکه آب خاکستری به دلیل داشتن میزان آلودگی کمتر، از کیفیت بالاتری برخوردار بوده و پتانسیل بالاتری برای استفاده مجدد دارد. در این مطالعه با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل SWOT و ماتریس QSPM بایدها و نبایدهای استفاده از پساب حاصل از تصفیه‌خانه فاضلاب سبزوار مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایشات بر روی پساب خروجی، استفاده از این پساب برای کشاورزی به دلیل تراکم کلیفرم خارج از محدوده مجاز توصیه ‌شده در استانداردهای ملی و بین المللی، مستلزم گندزدایی بیشتر پساب پیش از کاربرد است. با اینحال به‌طور کلی و با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی کیفیت شیمیایی و میکروبی پساب (TDS، Nitrate، Nitrite، EC و تخم انگل) و مقایسه با استانداردها نشان می دهد که در اکثر سال‌های مورد مطالعه کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهری سبزوار در محدوده مجاز استانداردهای مذکور بوده است و آن را می‌توان برای آبیاری گیاهان صنعتی و علوفه‌ای که به صورت مستقیم توسط انسان استفاده نمی‌شود و یا فضای سبز شهری(با رعایت الزامات بهداشتی توسط کارگران) به کار برد. مزید بر این به علت بیابانی بودن منطقه جهت احیای بیولوژیک مانند کاشت گیاهانی چون تاغ و قره‌داغ و گونه‌هایی مانند آتریپلکس می‌توان از پساب خروجی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of domestic wastewater recycling methods for agricultural and irrigation uses using combined SWOT-QSPM model, Case study: Sabzevar city Treatment Plant

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Nourbakhsh 1
  • Hossein Hassanpour Darvishi 2
  • Hossein Ebrahimi 2
1 PhD Student in Water Science and Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Ghods Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Engineering, Azad University, Ghods Branch
چکیده [English]

Sewage produced from domestic uses such as bathing and laundry, and even dishwashing water is called gray water, and sewage produced from toilets is called black water. In many systems used in the world, gray water is combined with black water and discharged by the municipal sewage system. While, gray water has a higher quality due to its lower pollution content and has a higher potential for reuse. In this study, using the combined model of SWOT analysis and QSPM matrix, the do's and don'ts of using the effluent from the Sabzevar Treatment Plant were investigated. Based on the results of experiments on the effluent, the use of this effluent for agriculture due to the Coliform density outside the permitted range recommended in national and international standards, requires further disinfection of the effluent before use. However, in general, according to the results obtained from the study of chemical and microbial quality of effluent, (TDS, Nitrate, Nitrite, EC, parasite eggs,) and comparison with standards show that the quality of the effluent of Sabzevar municipal wastewater Treatment Plant is within the permissible limits of the mentioned standards and it can be used for irrigation of industrial and fodder plants Which is not used directly by humans or urban landscape in most of the years studied. In addition, due to the desert nature of the area, the effluent can be used for biological regeneration, such as planting plants such as Nitraria and Haloxylon, and species such as Atriplex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sabzevar wastewater Treatment Plant
  • Wastewater Reuse
  • stabilization Lagoon
  • SWOT
  • QSPM