ارزیابی عملکرد محصولات بارش ماهانه TRMM-3B43-V7 و PERSIANN-CDR در نواحی اقلیمی مختلف ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 پژوهشگر ارشد پسا دکتری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه ملی ایرلند.

چکیده

آگاهی از توزیع مکانی و زمانی بارش در سراسر جهان برای بهبود شناخت اقلیم و اصلاح مدل‌های پیش‌بینی اقلیم و هوا سودمند است. البته تعیین توزیع بارش به دلیل فقدان یک برآورد کننده واحد با پوشش و دقت کافی کار پیچیده‌ای است. در این پژوهش عملکرد محصولات بارش ماهواره‌ای TRMM-3B43-V7 و PERSIANN-CDR در مقیاس ماهانه و در نواحی اقلیمی مختلف در پهنه ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین منظور از داده‌های اندازه‌گیری شده بارندگی در 81 ایستگاه سینوپتیک واقع در کل کشور ایران در بازه زمانی سال‌های 2008 تا 2019 استفاده شد. برای بررسی دقیق‌تر میزان کارایی دو محصول، مقادیر شاخص‌های آماری ضریب همبستگی، جذر میانگین مربعات خطا، ضریب کارایی و نسبت هشدار اشتباه، در موقعیت تمامی ایستگاه‌های سینوپتیک محاسبه و تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که به طور کلی TRMM در کلیه شاخص‌های آماری برتری قابل توجهی نسبت به PERSIANN-CDR دارد. البته عملکرد هر دو محصول در مناطق پر بارش با خطای بیشتری همراه است. ضمن اینکه به غیر از نواحی معتدل و مرطوب، هر دو محصول مقدار بارش را در باقی نواحی اقلیمی بیشتر از مقدار واقعی برآورد می‌کنند. این اختلاف برآورد بارش در نواحی بیابانی و نیمه‌بیابانی بیشتر از سایر مناطق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of TRMM-3B43-V7 and PERSIANN-CDR Monthly Precipitation Products in Different Climatic Regions of Iran

نویسندگان [English]

  • Nazanin Nozarpour 1
  • Emad Mahjoobi 2
  • Saeed Golian 3
1 M.Sc. Graduate of Water Resources Engineering and Management, Faculty of Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Water and Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
3 Senior Post-Doctoral Researcher, Department of Geography, Irish Climate Analysis and Research UnitS, Maynooth University, Ireland.
چکیده [English]

Awareness of the spatial and temporal distribution of precipitation around the world is useful for improving climate awareness and modifying climate forecasting models. However, determining the precipitation distribution is a complex task due to the lack of a single estimator with sufficient coverage and accuracy. In this study, the performance of TRMM-3B43-V7 and PERSIANN-CDR satellite precipitation products on a monthly scale and in different climatic zones in Iran were evaluated. For this purpose, measured rainfall data were used in 81 synoptic stations located in the whole country of Iran in the period from 2008 to 2019. To more accurately evaluate the efficiency of the two products, the values of the statistical indices of correlation coefficient, root mean square error, efficiency factor and false alarm ratio in the position of all synoptic stations were calculated and analyzed. The results show that in general, TRMM has a significant advantage over PERSIANN-CDR in all statistical indicators. However, the performance of both products in rainy areas is associated with more errors. With the exception of moderate and humid regions, both products estimate more rainfall in the rest of the climatic zones. This difference in rainfall estimates is greater in arid and semi-arid areas than in other areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • Remote Sensing
  • Satellite Precipitation Products
  • Iran
  • Climatic zones