دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 0-0 

مقاله پژوهشی

1. بهینه‌سازی برداشت انتخابی در مخازن با هدف بهبود کیفیت آب

صفحه 1-17

علیرضا یحیائی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی


3. تعیین سطح اقتصادی نشت در شبکه‌های توزیع آب

صفحه 35-54

ایمان مصلحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ احسان یوسفی خوش قلب


7. بهینه‌سازی تبادل آب مجازی در شرایط مختلف کشش قیمتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

صفحه 107-123

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ میرمحمد آزاد خراسانی؛ محمود اولاد قره گوز؛ علی محمدی


9. بهبود پیش بینی دبی جریان با استفاده از داده گواری در مدل مفهومی Hymod

صفحه 137-147

مریم تاجیکی؛ علی نجفی نژاد؛ عبدالرضا بهره مند؛ خِریت شوپس؛ هری-آن هندریکس-فرانسن


18. توسعه مدل برنامه ریزی و مدیریت در استفاده مجدد و تخصیص بهینه پسابهای شهری

صفحه 273-281

اصغر جهانی بهنمیری؛ ناصر مهردادی؛ غلام رضا نبی بیدهندی؛ مجید حسین زاده


29. «بانکداری اجتماعی آب»، بازتعریف رژیم های حکمرانی آب

صفحه 425-437

محمد قربانیان کردآبادی؛ مهدی فصیحی هرندی؛ عبدالمجید لیاقت