دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 59، اسفند 1400، صفحه 1-287 

مقاله پژوهشی

1. اثر سامانه‌های بندالی بر خشکسالی‌های ایران (مطالعه موردی: آذر و دی 1393)

صفحه 1-10

داریوش رحیمی؛ ناهید آتشی؛ فاطمه بشیریان


7. مقایسه عملکرد روش هیبرید دینامیکی- آماری با روش دینامیکی برای ریزمقیاس نمایی داده‌های بارش CMIP5

صفحه 101-114

محمد نکوآمال کرمانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ عباس روزبهانی؛ محمد رضا محمدپور


11. خوشه‌بندی مکانی حوادث شبکه های توزیع آب برای اولویت بندی نواحی بازسازی

صفحه 161-175

امیرمحمد آریایی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ ایمان مصلحی


13. ارزیابی آثار بالقوه استقرار بازار آب محلی در شرایط رویارویی با خشکسالی و کم آبی در استان تهران

صفحه 192-210

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابو الفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


یادداشت فنی (5 صفحه)

16. شبیه‌سازی هیدروگراف جریان رودخانه با مدل هیدرولوژیکی-توزیعی انعطاف‌پذیر WetSpa-Python

صفحه 242-251

محمد اوژن؛ عبدالرضا بهره مند؛ واحدبردی شیخ؛ چوقی بایرام کمکی؛ مریم محمدرضایی