دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1390 
6. کنترل نفوذ شوری در خور رودخانه‌ای اروند در شرایط مختلف هیدرولوژیکی

صفحه 50-60

امیرفرشاد اعتماد شهیدی؛ امیرادهم صبوری؛ جواد پارسا


7. بررسی تطبیقی چند روش آماری جهت برآورد حداکثر بارندگی محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز اترک

صفحه 61-70

بیژن قهرمان؛ مینا حسین‌پور تهرانی؛ گلاره فراهی؛ کامران داوری