نویسنده = مسعود تابش
مقایسه عوامل روانشناختی موثر بر رفتارهای صرفه‌جویی و رفتارهای افزایش بهره‌وری آب خانگی؛ مورد مطالعه شهر تهران

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 31-46

سید احمد رضا شاهنگیان؛ مسعود تابش؛ مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی


مرروی بر چارچوب مفهومی چرخه تعاملاتی و فرآیند مدلسازی مورد استفاده در حوزه مدیریت آب شهری

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 63-79

سید احمد رضا شاهنگیان؛ مسعود تابش؛ هانیه صفرپور


اولویت‌بندی بازرسی شبکه های جمع‌آوری فاضلاب براساس شاخص‌های سازه‌ای، هیدرولیکی و محیطی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 99-114

مسعود تابش؛ امیر زندیه؛ احمد شفیعی؛ بردیا روغنی


ارائه یک شاخص کیفیت برای رودخانه‌های ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 102-113

اکبر شیرزاد؛ مسعود تابش؛ هومن بیات


پیش بینی بلند مدت تقاضای آب شرب (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

دوره 10، شماره 3، دی 1393، صفحه 14-25

مسعود تابش؛ صادق بهبودیان؛ سهیلا بیگی


تدوین الگوریتمی برای تحلیل و مدیریت ریسک تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

دوره 10، شماره 3، دی 1393، صفحه 53-65

مسعود تابش؛ ابراهیم بدلی باوانی؛ مائده عسگریان؛ عباس روزبهانی


بررسی تاثیر هزینه آب تلف شده و گروه بندی لوله‌ها در زمان بهینه بازسازی شبکه های توزیع آب

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 83-87

مسعود تابش؛ اکبر شیرزاد؛ محمد مغاری اصفهانی


بررسی میدانی تأثیر نصب تجهیزات و شیرآلات کم مصرف در کاهش مصرف آب خانگی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 36-45

احمد ملکی نسب؛ مسعود تابش؛ مهدی قالیباف سرشوری


برآورد مصرف روزانه آب تهران با استفاده از سری‌های زمانی

دوره 4، شماره 2، مهر 1387، صفحه 57-65

مسعود تابش؛ مهدی دینی؛ علی جعفر خوش‌خلق؛ بنفشه زهرائی


تحلیل شکست لوله ها در شبکه های آبرسانی شهری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 78-89

مسعود تابش؛ امیر عباس عابدینی