نویسنده = شاهنظری، علی
ارزیابی آلودگی نیترات و فسفات تالاب میانکاله با استفاده از مدل WASP

دوره 19، شماره 4، آذر 1402، صفحه 34-47

10.22034/iwrr.2023.172474

مریم میرهاشمی؛ علی شاهنظری؛ کامران نصیر احمدی


کاربرد روش پس‌پردازش مقیاس‌دهی خطی برای تصحیح اریبی برونداد مدل‌های اقلیمی CMIP6

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 131-144

فرناز ارشادفتح؛ محمود رائینی سرجاز؛ علی شاهنظری؛ یورن ایویند اولسون


حل مناقشه‏ ی شبکه‏ی آبیاری و زهکشی سفیدرود با استفاده از نظریه‏ی بازی‏ها

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 101-111

مریم غلامی؛ علی شاهنظری؛ محمدرضا مرتضی پور؛ محمد مهدی شاه نوریان