نویسنده = علی شاهنظری
ارزیابی آلودگی نیترات و فسفات تالاب میانکاله با استفاده از مدل WASP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

علی شاهنظری؛ مریم میرهاشمی؛ کامران نصیر احمدی


کاربرد روش پس‌پردازش مقیاس‌دهی خطی برای تصحیح اریبی برونداد مدل‌های اقلیمی CMIP6

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 131-144

فرناز ارشادفتح؛ محمود رائینی سرجاز؛ علی شاهنظری؛ یورن ایویند اولسون


حل مناقشه‏ ی شبکه‏ی آبیاری و زهکشی سفیدرود با استفاده از نظریه‏ی بازی‏ها

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 101-111

مریم غلامی؛ علی شاهنظری؛ محمدرضا مرتضی پور؛ محمد مهدی شاه نوریان