نویسنده = ���������� ���������� ����������
بهینه‌سازی مخازن ذخیره‌سازی آب باران جمع‌آوری شده از بام ساختمان‌ها (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 227-241

سمانه نجومی سیاهمرد؛ بهنام شفیعی ثابت؛ سمیه جنت رستمی


بهینه سازی تخصیص منطقه ای منابع آب در حوضه آبریز سفیدرود با رویکرد عدالت اجتماعی

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 236-252

رضا ایوبی کیا؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده؛ بهنام شفیعی ثابت


بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی دهانه های آبگیر مشبک تسمه ای در شبکه های سیلابروی شهری

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 159-167

بهنام شفیعی ثابت؛ فرخنده موسی پور؛ سید علی موسوی