نویسنده = محمد کارآموز
تدوین مدل مدیریتی فسفر در مخزن با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی پویایی سیستم

دوره 7، شماره 3، آذر 1390، صفحه 13-26

مسعود طاهریون؛ محمد کارآموز؛ اکبر باغوند


تدوین سامانه اطلاعات مدیریت (MIS) برای تحلیل داده‌های کیفی رودخانه‌ها، مطالعه موردی: رودخانه‌های کارون - دز

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 9-27

محمد کارآموز؛ رضا کراچیان؛ احد نیک‌پناه؛ مسیح اخباری


ارزیابی اقتصادی و تعیین سیاست‌های بهره‌برداری انتقال آب بین حوزه‌ای

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 10-25

محمد کارآموز؛ سید علی مجاهدی؛ آزاده احمدی


تحلیل اقتصادی انتخاب طرح‌های کنترل سیلاب در زمان ساخت سدهای انحرافی: مطالعه موردی

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 15-30

محمد کارآموز؛ امیر پورتویسرکانی؛ آزاده احمدی