نویسنده = حمید رضا ناصری
تاثیر نشت گاز دی اکسید کربن بر نوسان غیرعادی سطح آب زیرزمینی در آبخوان های شمال استان همدان

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 366-380

بهزاد دلخواهی؛ حمید رضا ناصری؛ فرشاد علیجانی


ردیابی منشأ نیترات آب زیرزمینی آبخوان ورامین با استفاده از ایزوتوپ های نیتروژن و اکسیژن نیترات

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 469-482

زهره نجاتی جهرمی؛ حمید رضا ناصری؛ محمد نخعی؛ فرشاد علیجانی


تاثیر گسل دورود بر هیدروژئولوژی آبخوان آبرفتی دشت دورود ـ بروجرد، لرستان.

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 167-181

فرشاد علیجانی؛ حمید رضا ناصری؛ میلاد امیرافضلی؛ عبدالوهاب شماسی


برآورد ضریب رواناب در منطقه کارستی (مطالعه موردی: حوضه دلی‌بجک سپیدار، استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 36-47

رسول پرهمت؛ حمیدرضا ناصری؛ جهانگیر پرهمت؛ علی ملایی