نویسنده = ���������� ��������������
شبیه‌سازی-بهینه‌سازی چندهدفه برای مدیریت کمی-کیفی مخازن سدها با رویکرد برداشت انتخابی و مدل ترکیبی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 280-298

معصومه حقیقت؛ محمد رضا نیکو؛ محمد پروین نیا؛ نرگس طراوت روی


تدوین مدل تخصیص بهینه منابع آب زیرزمینی با لحاظ تعاملات ذی‌نفعان: کاربرد مدل های چانه زنی بازگشتی

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 43-56

محمدرضا علیزاده؛ محمدرضا نیکو؛ غلامرضا رخشندرو