نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعیین منشأ شوری آب در چشمه‌ گرو و تاقدیس آسماری با استفاده از پارامترهای هیدرو شیمیایی

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 196-202

منوچهر چیت سازان؛ سحر شاچری؛ سید یحیی میرزایی؛ سید طارق عبودی


تحلیل طیفی نوسانات دبی- بارش در حوضه آبریز دینه ور

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 204-210

سید یحیی میرزایی؛ آرش آذری؛ غلامعلی پرهام