نویسنده = ������������������� ��������
تحلیل مسأله شکست سد با استفاده از یک روش لاگرانژی اصلاح شده و مقایسه با رویکرد اویلری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 87-105

سعید فرزین؛ یوسف حسن‌زاده؛ محمدتقی اعلمی؛ روح‌اله فاتحی


نویززدایی و پیش‌بینی سری زمانی بر پایه الگوریتم موجک و نظریه آشوب (مطالعه موردی: شاخص پایش خشکسالی SPI شهر تبریز)

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 1-13

یوسف حسن‌زاده؛ محمد علی لطف اللهی یقین؛ سجاد شاهوردی؛ سعید فرزین؛ نیما فرزین


بررسی اثر اشکال مختلف پایه پل بر الگوی جرﻳﺎن اطراف آن با استفاده از نرم افزار Fluent

دوره 7، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 95-105

یوسف حسن‌زاده؛ حبیب حکیم‌زاده؛ شیوا عیاری