نویسنده = �������� �������������� ��������������
تدوین الگوریتمی برای تحلیل و مدیریت ریسک تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

دوره 10، شماره 3، دی 1393، صفحه 53-65

مسعود تابش؛ ابراهیم بدلی باوانی؛ مائده عسگریان؛ عباس روزبهانی