نویسنده = �������� ���������� ��������
طراحی پویای چند معیاره شبکه‌های توزیع آب شهری

دوره 7، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 21-40

نوید قاجارنیا؛ امید بزرگ حداد؛ صلاح کوچک زاده


استخراج قواعد بهره‌برداری همزمان سیستم‌های چندمخزنه در شرایط کم‌آبی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 15-25

یاسمن بلوری یزدلی؛ امید بزرگ حداد؛ سعید علیمحمدی