نویسنده = حمیدرضا صفوی
توسعه شاخص خشکسالی در حوضه‌های طبیعی و مهندسی (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

مهرداد خشوعی؛ حمید صفوی


بهره برداری تلفیقی از منابع آب با تأکید بر کاهش اثرات خشکسالی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 20-37

وحید رقیبی؛ حمیدرضا صفوی؛ سید محمد مرتضوی نائینی


تدوین یک مدل پویای برنامه‌ریزی به منظور تخصیص منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود

دوره 11، شماره 1، تیر 1394، صفحه 22-32

آزاده احمدی؛ نیما زاده‌وکیلی؛ حمیدرضا صفوی؛ سیدعلی اوهب یزدی