نویسنده = صالحی نیشابوری، سید علی اکبر
ارایه یک مدل هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH) استاندارد برای شبیه سازی جریانهای با سطح آزاد

دوره 7، شماره 3، آذر 1390، صفحه 75-84

علیرضا ولی‌زاده؛ مهدی شفیعی‌فر؛ علی اکبر صالحی نیشابوری


شبیه سازی عددی جریان در حوضچه آرامش (مطالعه موردی سد تالوار)

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 59-63

سیدمحمد حسینی سهی؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری


مطالعه آزمایشگاهی الگوی آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل منفرد مستقر در قوس 90 درجه

دوره 4، شماره 3، دی 1387، صفحه 57-69

محمد واقفی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری


طراحی بهینه مخازن موج‌گیر دیفرانسیل

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 59-69

حمید محرمی؛ سیدعلی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ عبدالمهدی فروغی


مطالعه هیدرودینامیکی الگوی جریان آشفته در قوس رودخانه با استفاده از مدل عددی سه بعدی

دوره 1، شماره 3، مهر 1384، صفحه 65-77

اکبر صفرزاده؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


تغییر شکل نیمرخ بستر دریا در مقابل دیواره ساحلی تحت اثر برخورد امواج شکن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 90-100

محمد ریاحی؛ حسن خالقی؛ میر مصدق جمالی؛ علی حسن زاده دلویی؛ علی اکبر صالحی نیشابوری