نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
بهینه‌سازی برداشت انتخابی در مخازن با هدف بهبود کیفیت آب

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-17

علیرضا یحیائی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی


کاربرد رویکرد ورشکستگی در تخصیص بارهای آلاینده نقطه ای و گسترده در رودخانه

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 88-97

سحر زارع فرجودی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی


حل معکوس مدل‌های آب زیرزمینی - رویکرد غیرمستقیم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 82-98

ابوذر احمدی؛ سعید علیمحمدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی