نویسنده = سید جمشید موسوی
بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخازن سدهای چندمنظوره با استفاده از اتوماتای سلولی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 80-91

زهرا نورعلی؛ سید جمشید موسوی؛ سعید شیری قیداری


مدل‌سازی بهره‌برداری بهینه از مخازن با استفاده از برنامه‌ریزی خطی صحیح مختلط (MILP)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 15-27

کورش قادری؛ جمال محمدولی سامانی؛ سید جمشید موسوی؛ حمیدرضا اسلامی؛ داودرضا عرب


یک الگوریتم مبتنی بر نظریه دوگانگی در بهره‌برداری بهینه از سیستم‌های چندمخزنه

دوره 1، شماره 3، مهر 1384، صفحه 16-28

کامران شکروند مقدم؛ عباس سیفی؛ سید جمشید موسوی