نویسنده = بهرام ثقفیان
بررسی تاثیر اصلاح اریبی بر بهبود کیفی داده‌های بارش ریز مقیاس سازی شده NEX-GDDP

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 68-83

وحید قلمی؛ بهرام ثقفیان؛ طیب رضیئی


پیش‌بینی تغییرات مساحت دریاچه بختگان و طشک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و عوامل اقلیمی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 151-165

بهرام ثقفیان؛ هما خان احمدی بافقی؛ پیمان دانش کار آراسته


توسعه یک مدل عامل بنیان برای بررسی سیاست مدیریتی اعمال جریمه در سامانه‌ی کشاورزی-آبخوان

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 365-375

علیرضا نوری؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور؛ محمدرضا بازرگان لاری


پایش و ارزیابی ویژگی‌های خشکسالی آب زیرزمینی در آبخوان‌های با بیلان منفی

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 155-166

حمید سنگین آبادی؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور


بررسی تاثیرعوامل انسانی و اقلیمی بر تغییرات تراز و کیفیت آب زیرزمینی در مناطق نیمه خشک

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 278-290

معصومه خلج؛ مجید خلقی؛ بهرام ثقفیان؛ جواد بذرافشان


تخمین تلفات جانی سیلاب‌های آنی در مناطق مسکونی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 236-246

مهدی کرباسی؛ علیرضا شکوهی؛ بهرام ثقفیان


پس پردازش خروجی مدل های پیش بینی عددی بارش پایگاه داده TIGGE با مدل میانگین گیری بیزین (BMA)

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 239-252

صالح امین یاوری؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور


اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر آبدهی رودخانه راوند با استفاده از مدل ون‌لون

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 178-190

ایمان صانع؛ بهرام ثقفیان؛ محسن ناصری


تعیین آستانه خشکسالی ابزار مدیریت واقع‌بینانه منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 10، شماره 3، دی 1393، صفحه 66-76

فاطمه قبادی؛ بهرام ثقفیان؛ شهاب عراقی نژاد


مدل سازی پیوسته جریان روزانه رودخانه کارون به کمک مدل تابع تلفات SMA

دوره 9، شماره 2، مهر 1392، صفحه 73-77

محمدرضا غفوری؛ حمید طاهری شهرآئینی؛ بهرام ثقفیان


شناسایی نواحی همگن هیدرولوژیک با استفاده از روش میان مرکز فازی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 37-49

مرتضی رعیتی دماوندی؛ مجتبی غروی؛ بهرام ثقفیان


اثرات تغییر اقلیم بر بیلان آبی دریاچه ارومیه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 47-58

حمید مهسافر؛ رضا مکنون؛ بهرام ثقفیان


تغییرات مکانی شدت سیل‌خیزی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 28-39

بهرام ثقفیان؛ باقر قرمز چشمه


برآورد توزیع مکانی بارندگی با کمک تئوری مجموعه‌های فازی

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 26-38

سیما رحیمی بندرآبادی؛ بهرام ثقفیان


بررسی خشکسالی‌های هواشناسی (اقلیمی) در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نمایه SPI و مدل زنجیره مارکف

دوره 3، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 25-35

طیب رضیئی؛ پیمان دانش کار آراسته؛ روح انگیز اختری؛ بهرام ثقفیان


واسنجی اتوماتیک مدل بارش ـ رواناب با استفاده از روش بهینه‌سازی SCE

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 39-52

کوروش قادری؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حمیدرضا اسلامی؛ بهرام ثقفیان


بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر سیل‌خیزی حوزه آبریز سد گلستان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 18-28

بهرام ثقفیان؛ حسن فرازجو؛ عادل سپهری؛ علی نجفی نژاد