نویسنده = ������������������ ��������
حل معکوس مدل‌های آب زیرزمینی - رویکرد غیرمستقیم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 82-98

ابوذر احمدی؛ سعید علیمحمدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


استخراج قواعد بهره‌برداری همزمان سیستم‌های چندمخزنه در شرایط کم‌آبی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 15-25

یاسمن بلوری یزدلی؛ امید بزرگ حداد؛ سعید علیمحمدی