نویسنده = �������������� ��������
مدل‎سازی استوکستیک و پیش‏بینی رفتار بلندمدت خصوصیات مختلف بار رسوبی معلق رودخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

نادر جنت دوست؛ مجید منتصری؛ بابک امیرعطایی


آنالیز عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن (مطالعه موردی سد شهرچای)

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 1-11

مهسا واعظ تهرانی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مجید منتصری