نویسنده = مجید دلاور
پایش و ارزیابی ویژگی‌های خشکسالی آب زیرزمینی در آبخوان‌های با بیلان منفی

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 155-166

حمید سنگین آبادی؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور


چالش‌ها و تقابل تامین آب کشاورزی و حقابه محیط‌زیستی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 26-38

مهنوش مقدسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ حمیده حسینی صفا


پس پردازش خروجی مدل های پیش بینی عددی بارش پایگاه داده TIGGE با مدل میانگین گیری بیزین (BMA)

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 239-252

صالح امین یاوری؛ بهرام ثقفیان؛ مجید دلاور