نویسنده = وی جی پی سینگ
معرفی رژیم جامع اکولوژیکی در شرایط کمبود داده برای تعیین حق آبه زیست محیطی رودخانه‌ها

دوره 13، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 140-153

معصومه زرعکانی؛ علیرضا شکوهی؛ وی جی پی سینگ


استفاده از حسابداری ردپای آب برای تعیین ترکیب کشت بهینه در توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت قزوین)

دوره 12، شماره 3، آذر 1395، صفحه 99-113

علیرضا شکوهی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ سید امین مجتبوی؛ ویجی پی سینگ