نویسنده = ��������������������� ����������
تحلیل روند نمایه‌های بارش‌های حدی در ایران

دوره 3، شماره 3، دی 1386، صفحه 42-55

احمد عسگری؛ فاطمه رحیم‌زاده؛ نوشین محمدیان؛ ابراهیم فتاحی


بررسی تغییر پذیری اقلیمی در ایران با بهره گیری از مدل‏های آماری

دوره 1، شماره 2، تیر 1384، صفحه 61-73

فاطمه رحیم‌زاده؛ ابراهیم فتاحی؛ سیده‌فاطمه حسینی دستک