نویسنده = ������������ ��������
مدل مدیریت مخازن آبی با استفاده از تئوری بازی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 14-26

مهران همایونفر؛ آرمان گنجی؛ داور خلیلی؛ علی اکبر موسوی


تاثیر عدم اطمینان بر معیارهای مخاطره در مدیریت مخزن

دوره 2، شماره 3، بهمن 1385، صفحه 13-26

آرمان گنجی؛ داور خلیلی؛ مهران همایون‌فر