نویسنده = ������ �������������� �������� ��������
واسنجی اتوماتیک مدل بارش ـ رواناب با استفاده از روش بهینه‌سازی SCE

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 39-52

کوروش قادری؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حمیدرضا اسلامی؛ بهرام ثقفیان