نویسنده = ������������������ ����������
مقایسه دو روش کم‌آبیاری سورگم

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 1-9

علیرضا سپاسخواه؛ بیژن قهرمان؛ شاهرخ زندپارسا؛ محمدمهدی قاسمی