نویسنده = جمال محمدولی سامانی
مقایسه روش های تصمیم گیری چندشاخصه ای گروهی فازی در اولویت بندی پروژه های انتقال آب

دوره 7، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-12

سیده لیلا رضوی طوسی؛ جمال محمدولی سامانی؛ امین کوره پزان دزفولی


مدل‌سازی بهره‌برداری بهینه از مخازن با استفاده از برنامه‌ریزی خطی صحیح مختلط (MILP)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 15-27

کورش قادری؛ جمال محمدولی سامانی؛ سید جمشید موسوی؛ حمیدرضا اسلامی؛ داودرضا عرب


پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دوره 4، شماره 2، مهر 1387، صفحه 23-34

ندا پوستی‌زاده؛ جمال محمدولی سامانی؛ امین کوره‌پزان دزفولی


اولویت بندی پروژه های انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه ای گروهی فازی

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 1-9

سیده لیلا رضوی طوسی؛ جمال محمدولی سامانی؛ امین کوره پزان دزفولی