نویسنده = �������������� ���������������������� ����������
بررسی سطوح برفگیر در البرز مرکزی با استفاده از داده‌های ماهواره ای MODIS وAVHRR و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 3، شماره 3، دی 1386، صفحه 1-8

غلامرضا دینی؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ سپیده داداشی خانقاه