نویسنده = ������������ ���������� ����������
مروری بر روشهای برآورد بار معلق(مطالعه موردی: حوضه آبریز صیدون)

دوره 3، شماره 3، دی 1386، صفحه 73-75

محمدجواد پوراغنیائی؛ مسعود دومیری گنجی؛ امیر یوسف‌پور؛ باقر قرمزچشمه