نویسنده = ������������ ������������������
طراحی بهینه مخازن موج‌گیر دیفرانسیل

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 59-69

حمید محرمی؛ سیدعلی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ عبدالمهدی فروغی