نویسنده = عبدالواحد خالدی درویشان
تحلیل داده های رسوب نگار حوضه چهل گزی سدّ قشلاق

دوره 4، شماره 3، دی 1387، صفحه 47-56

سیّدحمیدرضا صادقی؛ لیلا غلامی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ عبدالرسول تلوری


شناسایی مؤثرترین ویژگی های فیزیکی حوزه در ریخت‌سنجی رسوبات بستر (مطالعه موردی: رودخانه واز)

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 75-78

عبدالواحد خالدی درویشان؛ سیّدحمید رضا صادقی؛ مهدی وفاخواه؛ لیلا غلامی