نویسنده = ������������������� �������������� ��������
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دوره 4، شماره 2، مهر 1387، صفحه 23-34

ندا پوستی‌زاده؛ جمال محمدولی سامانی؛ امین کوره‌پزان دزفولی