نویسنده = سیدیان، سید مرتضی
پیش‌بینی رواناب با استفاده از مدل‌های جعبه سیاه و خاکستری

دوره 14، شماره 5، بهمن 1397، صفحه 204-219

سید مرتضی سیدیان؛ مهسا باقرپور؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ امین محمدی


تخمین تابش خورشیدی با استفاده از پارامترهای هواشناسی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 88-100

سید مرتضی سیدیان؛ معصومه فراستی؛ حامد روحانی؛ علی حشمت پور


استفاده از نانو جاذب‌های گیاهی به منظور حذف نیترات از محلول‌های آبی

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 28-38

معصومه فراستی؛ نعمت اله جعفرزاده؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سیدمرتضی سیدیان