نویسنده = ������������������� ���������� ������������
بررسی شماهای مختلف روش ماسکینگام کونژ در آبراهه‌های طبیعی

دوره 7، شماره 3، آذر 1390، صفحه 62-74

غلامحسین اکبری؛ رضا براتی؛ علیرضا حسین‌نژاد دوین