نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
تعیین اختلاف تلفات آب مصرفی کولرهای آبی در معرض آفتاب و در زیر سایه بان

دوره 7، شماره 3، آذر 1390، صفحه 85-88

سعدالله ولایتی؛ محمدبهنام رسولی؛ محمد فشائی؛ مهدی زینلی؛ محمد جواد سمیعی دلوئی