نویسنده = علیرضا فریدحسینی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در یک اقلیم نیمه‌مرطوب

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 176-188

زهرا افضلی گروه؛ علیرضا فریدحسینی؛ بهرام بختیاری


تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بیست و یکم

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 61-74

منصوره کوهی؛ ایمان بابائیان؛ محمد موسوی بایگی؛ علیرضا فریدحسینی؛ لیلی خزانه داری