نویسنده = ������������������ �������� ��������
استفاده از نانو جاذب‌های گیاهی به منظور حذف نیترات از محلول‌های آبی

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 28-38

معصومه فراستی؛ نعمت اله جعفرزاده؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سیدمرتضی سیدیان


برنامه ریزی برای تدوین طرح های جامع کاهش آلودگی آب سیستم های رودخانه ای مطالعه موردی: سیستم رودخانه های کارون – دز

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 12-28

محمد کارآموز؛ رضا کراچیان؛ بنفشه زهرایی؛ نعمت الله جعفرزاده