نویسنده = ���������� �������������� ��������������
استفاده از نانو جاذب‌های گیاهی به منظور حذف نیترات از محلول‌های آبی

دوره 8، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 28-38

معصومه فراستی؛ نعمت اله جعفرزاده؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سیدمرتضی سیدیان