نویسنده = علی باقری
تعیین میزان تأثیرگذاری حساسیت، آگاهی و سرمایه اجتماعی بر تمایل ذی‌نفعان به مشارکت در حفاظت از منابع آب زیرزمینی مورد مطالعه: دشت مهیار جنوبی اصفهان(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

عادل شکیبایی؛ عنایت عباسی؛ علی باقری؛ سجاد انتشاری


تأثیر تحولات جمعیتی بر امنیت آبی و امنیت غذایی در ایران

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 122-145

زهرا سلطانی؛ علی باقری؛ محمد جلال عباسی شوازی


ارزیابی یکپارچه سامانه‌های منابع آب مبتنی بر نگرش سیستمی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 212-228

مرضیه ثمره هاشمی؛ علی باقری