کلیدواژه‌ها = بهره‌برداری از مخزن
شناسایی رفتار کیفی مخازن سطحی در صورت تزریق ناگهانی بار آلاینده

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 39-50

محسن علی حمزه؛ محمود محمد رضاپور طبری


مدل‌سازی بهره‌برداری هوشمند از مخازن با استفاده از برخورد گروهی با داده‌ها (GMDH)

دوره 6، شماره 3، آذر 1389، صفحه 55-67

کورش قادری؛ داودرضا عرب؛ محمد تشنه‌لب؛ آیدانای قزاق


ارزیابی روش های تولید قوانین فازی برای بهره برداری از مخزن سد

دوره 7، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 13-25

حمیده حسینی صفا؛ سعید مرید؛ مهنوش مقدسی


مدیریت بهره برداری از مخازن سدها

دوره 1، شماره 2، تیر 1384، صفحه 1-15

بیژن قهرمان؛ علیرضا سپاسخواه