کلیدواژه‌ها = واسنجی
واسنجی مدل هیدرولوژیکی VIC-3L با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 55-67

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا


جذب داده برای واسنجی-پیش‌بینی با استفاده از مدل SWAT

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12

مهراد بیات؛ حسین علیزاده؛ برات مجردی


ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی آبخوان دشت کردکندی- دوزدوزان با استفاده از مدل دراستیک واسنجی شده

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 89-99

اصغر اصغری مقدم؛ شهلا سلطانی؛ رحیم برزگر؛ نعیمه کاظمیان


نشت‌یابی مرحله‌ای شبکه‌های توزیع آب بر اساس واسنجی فشارهای گرهی به روش الگوریتم ژنتیک

دوره 9، شماره 2، مهر 1392، صفحه 78-83

علی نصیریان؛ محمود فغفور مغربی؛ سیاوش یزدانی


پیش بینی احتمالی بارش واسنجیده با سامانه پیش بینی همادی (گروهی) WRF و MM5 در ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1390، صفحه 53-61

مجید آزادی؛ نجمه کفاش‌زاده؛ زینب ذاکری