کلیدواژه‌ها = CE-QUAL-W2
بهینه‌سازی برداشت انتخابی در مخازن با هدف بهبود کیفیت آب

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-17

علیرضا یحیائی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر لایه بندی حرارتی مخزن سد لتیان

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 268-277

فاطمه فیروزی؛ عباس روزبهانی؛ علیرضا مساح بوانی


کنترل نفوذ شوری در خور رودخانه‌ای اروند در شرایط مختلف هیدرولوژیکی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 50-60

امیرفرشاد اعتماد شهیدی؛ امیرادهم صبوری؛ جواد پارسا